Extra ärende för årsmötet 10 mars

Extra ärende: Beslut om lokaluthyrning