Juni
Vecka 24
16 Onsdag
19.00
Bön och Lovsång
20 Söndag
17.00
Sommarandakt
Ansvar: Stina Andrén
Juli
Vecka 26
4 Söndag
17.00
Sommarandakt
Ansvar: Sören Kennerberg
Vecka 28
18 Söndag
17.00
Sommarandakt
Ansvar: Anneli och Martin Olsson
Augusti
Vecka 30
1 Söndag
17.00
Sommarandakt
Eventuellt
Vecka 32
15 Söndag
17.00
Sommarandakt
Ansvar: Tini Kjellin
Vecka 34
25 Onsdag
19.00
Bön och Lovsång
September
Vecka 36
8 Onsdag
19.00
Bön och Lovsång