Församlingen
Verksamhet i Eslöv sedan 1930-talet
1932 döptes 9 eslövsbor och skaran ökades inom kort till ett 20-tal. De kom först att tillhöra Elimförsamlingen i Malmö. 1935 blev gruppen en del av Filadelfiaförsamlingen i Malmö och förblev så intill församlingsbildningen 1979. Gruppen bestod då av ett 70-tal medlemmar.
Beslut om församlingsbildning
I aug 1978 beslöt gruppen att bilda en egen församling. Efter samråd med moderförsamlingen i Malmö beslöt man dock att skjuta på församlingsbildningen till nästkommande år och den 9 september 1979 hölls högtidsmöten i samband med att församlingen formellt bildades.
Verksamhet under de 30 åren
Församlingen har tidvis haft ett livligt barn- och ungdoms-arbete.
Under flera år hade vi dock brist på barn- och ungdomsledare och därmed inget regelbundet barnarbete.
De senaste åren har församlingen, glädjande nog, kunnat återuppta detta viktiga arbete och barnen samlas nu till Söndagskul varje söndag med undantag för sommarmånaderna.
Sång- och musiklivet
Sång- och musiklivet i församlingen har tidvis varit mycket livligt. Ungdomar med starkt intresse för sång och musik växte upp i församlingen och satte under många år sin prägel på detta område. Efterhand kom dessa ungdomar att flytta ut genom studier på annan ort där många sedan bildade familj.
Glädjande nog har det kommit till en ny generation med både intresse och begåvning för sång och musik. Under Sören Kennerbergs ledning och inspiration har församlingen idag musik- och lovsångsgrupp och tidvis körverksamhet.
Därutöver finns sånggrupper som medverkar i de ekumeniska sångstunderna på Stora Torg samt vid andakter på äldreboenden i stan.
Missionen och diakoni
För närvarande stöder församlingen IBRA Radio, PMU och den kristna Kanal 10 på TV. Därutöver görs vissa punktinsatser.
Församlingen är också engagerad i Hela Människans och Eslövs Biståndscenters verksamhet i Eslöv
Föreståndare under de 30 åren
Församlingens föreståndare har varit:
Peder Malm 1979-1983
Anders Nilsson 1984-1990
Anders Nilsson 1990-1992 (vakanstjänst)
Sam Almqvist 1992-2002
Anders Olsson 2003-2005

Sedan 2006 har vi inte haft någon anställd föreståndare, men Martin Olsson och Sören Kennerberg har fungerat i den uppgiften vid sidan om sina civila anställningar.