Kyrkbyggnaden
Pingstkyrkan, Eslöv. Arkitekt Nils Ibstedt, Broby, missionär och byggnadsingengör. Ansvarig byggmästare Eric Nilsson, Helsingborg.
Under sin tid som pastor i Eslöv åren 1961 - 1975, fick Allan Thure vara med om "Tempelbygget". Han gjorde också en god insats - tillsammans med en grupp kristna bröder. Ett "rekordbygge" - 500 kvm. Kyrka och lägenhetsyta uppfördes på 11 månader, till en kostnad av en halv miljon.
Tidigare lokal i Eslöv
Från början hade gruppen sin verksamhet förlagd till Västerlånggatan 21. 1940 flyttade de till lokaler på Södergatan 21. Dessa innehades fram till 1972. Då gruppen 1971 blivit uppsagda på grund av ombyggnad och renovering av fastigheten. De hade samtidigt löfte om att flytta in igen i nyrenoverade lokaler men då till en betydligt högre hyra.
Beslut om bygget
Uppsägningen blev upphovet till att tankar på en egen kyrka började ta form. Ruben Ibstedt, Allan Thure och Bertil Gardebrand utsågs till en förhandlingsgrupp, vilken sedan kom att utökas med flera personer. I april 1972 togs beslut i moderförsamlingen om kyrkbygge och tomtköp. Planeringen sattes igång. Byggnadsingenjör Nils Ibstedt fick uppdraget att rita kyrkan och den 3 juli 1973 togs första spadtaget.
Bygget
Byggnationen skulle bestå av kyrksal med läktare och vestibul, försam-lingsvåning, expedition och 2 lägenheter. Några år senare byggdes ett garage. Kyrksalen rymmer 120 personer jämte 70 på läktaren. Lokalerna byggdes handikappanpassade. Kyrkan är byggd i lösvirke på en betongplatta. Till plattan användes 1.000 25-kilos cementsäckar och blandningen skedde i vanlig brocka och gjutningsarbetet gjordes av församlingsmedlemmar. Kyrkan bärs upp av A-ben i form av limträbalkar. Hela byggnationen utfördes för övrigt på frivillig väg av församlingens medlemmar och byggtiden var endast 11 månader. Ansvarig byggledare var byggnadsingenjör Erik Nilsson, Eslöv.
Invigning
Under pingsthelgen 1974 kunde kyrkan invigas. Det blev en stor högtid där bl a Edvin Näslund, Inge Löfström, Torsten Nydén, Allan Thure och Sven-Erik Simonsson medverkade tillsammans med Harmonikören.
Kostnad för kyrkbygget och dess finansiering
Kostnaden för kyrkbygget med tomt uppgick till 561.000 kronor. Därtill kom kostnaden för uppförandet av garaget på 34.000 kronor. Fram till invigningen hade gruppens egna medlemmar samlat in 161.900 kronor. Från andra församlingar hade kommit 21.800 kronor och från moderförsamlingen i Malmö kom 12.300 kronor. Ett tillfälligt bidrag på 70.000 kronor kom också från Filadelfiaförsamlingen i Malmö. Detta återbetalades senare. Statliga bidrag med 20.000 kronor erhölls genom Centrala Hjälpkassan. Resterande 275.000 kronor lånades upp i sparbanken. Redan 1983 var emmertid alla lån återbetalda och församlingen var skuldfri.