Ungdomsgruppen 18:20
Samlingar för de lite äldre barnen.