Hemgrupp
Varannan vecka samlas "hemgrupper" – detta är grupper som samlas i olika hem för att ha gemenskap, samtala, be och läsa Bibeln.
Hemgrupperna – liksom församlingen i stort – är inte till för "färdiga" människor och utan för dem som ser sitt behov av att växa i tro och kärlek. I hemgrupperna kan man samtala om både tro och tvivel, och hämta stöd och uppmuntran hos varandra – och hos Jesus Kristus.