Gudstjänst
Du är alltid välkommen till våra gudstjänster! Vi firar gudstjänst nästan varje söndag hela året – se programmet för aktuell gudstjänsttid.
Gudstjänsterna leds av församlingens medlemmar och varje söndag delar någon ett budskap från Bibelns ord – ofta utifrån ett bestämt tema. Vi har många olika talare som besöker oss – talare i olika åldrar och med olika bakgrund.
En viktig del av gudstjänstfirandet är den gemensamma bönen och lovsången – vi sjunger både äldre psalmer och moderna lovsånger, och vi ber både personliga, fria böner och nedskrivna böner.
Gudstjänsten är ett möte med Gud – men också med varandra. Som sagt: Du är alltid välkommen till våra gudstjänster!