Välkommen till Eslövs Pingstförsamlings hemsida
Här kan du bl a hitta information om kyrkans olika verksamhetsgrenar, program och nyheter.
Veckans program
Vecka 38
22 Onsdag
19.00
Bön och Lovsång i Pingstkyrkan
26 Söndag
10.00
Gemensam Gudstjänst i ÖsterkyrkanNästa veckas program
Vecka 39
2 Lördag
10.00
Bönepromenad
Samling vid Stora Torg om inget annat annonseras
3 Söndag
10.30
Församlingsdag med kort gudtjänst, samtal, nattvard och söndagsskola
Medverkande: Tini Kjellin m.fl