Välkommen till Eslövs Pingstförsamlings hemsida
Här kan du bl a hitta information om kyrkans olika verksamhetsgrenar, program och nyheter.
Veckans program
Vecka 41
13 Onsdag
09.30
Lilla hjärtat
Samling för barn och föräldralediga
17 Söndag
10.00
Gemensam Gudstjänst i ÖsterkyrkanNästa veckas program
Vecka 42
20 Onsdag
09.30
Lilla hjärtat
Samling för barn och föräldralediga
19.00
Bön och Lovsång i Pingstkyrkan
24 Söndag
10.00
Ingen gudstjänst i Pingstkyrkan